Αγγλόφωνος εκπρόσωπος τηλεφωνικής υποστήριξης – Θεσσαλονίκη