Γερμανόφωνος εκπρόσωπος τηλεφωνικής υποστήριξης – Food service industry