Γερμανόφωνο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών – Ταξιδιωτικός κλάδος