Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα Πορτογαλικά – Ταξιδιωτικός Κλάδος